FANDOM


Verslikking

Een mens dat zich verslikt.


Bij verslikking schiet er een voorwerp, voedsel of vloeistof in de luchtpijp in plaats van in de keel. Mogelijke oorzaak is dat het strotklepje de luchtpijp niet goed afsluit bij het slikken.

Als iemand zich verslikt hoest hij vaak vanzelf het belemmerende voorwerp of vloeistof terug in de mond en spreekt men over een effectieve hoest. Soms blijft een voorwerp in de luchtpijp steken. Als het voorwerp in de luchtpijp blijft steken en de luchtwegen afsluit, is er sprake van een niet-effectieve hoest. Er is dan een grote kans op verstikking. Door afwisselend maximaal 5 keer stevig tussen de schouderbladen in te slaan met een vlakke hand en maximaal 5 keer Heimlich-greep toe te passen kan een belemmering worden opgeheven.

Verslikken heimlich

Dit is de greep van Heimlich.

Indien het slachtoffer het bewustzijn verliest, dient men onmiddellijk over te gaan tot alarmering en te starten met reanimatie. Door het geven van afwisselende borstcompressies, beademingen alsmede de spierverslapping in het lichaam, als gevolg van de bewusteloosheid, kan de luchtweg weer vrijkomen. Indien het slachtoffer gaat braken dient het slachtoffer onmiddellijk met de snelle kantelmethode op de zij gedraaid te worden om inademing van de zure maaginhoud in de longen met als gevolg longontsteking te voorkomen. In dergelijke gevallen wordt gewoonlijk de term "aspiratie" gebruikt (aspiratiepneumonie).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.